Franza il portale di Stefanaconi I SERVAGGI

Foto 35 (19...)

1) Antonio Lopreiato (u Bida)
2) Vincenzo Matina (u figghiu i 'Ntoni a lupa)
3)
4)
5) Antonio Bruzzano (u figghu i mastru Micucciu)
6) Domenico Carnevale (u laguni)
7) Domenico Cugliari (u figghiu i Ciccu u ciollu)
8) Vito Defina (u figghiu i Vitu i Micheli)
9) Giuseppe Meddis (u figghiu i Vicenzu a lupa)
10) Gregorio Lo Bianco (di Vibo Valentia)
11) Nazzareno Procopio (Rico)

Grazie ad Antonio Lopreiato (Ntoni du barru), Mimma Lopreiato, Tina Soranna, Giovambattista Lopreiato (Titta u Bida)