Franza il portale di Stefanaconi

I giovanotti ...

Foto 30 foto del 196...

 

1) Vincenzo Franzč (Fuffa)

2) Michele Dibetta (zimbuleju)

3) Antonio Dibetta (zimbuleju)

4) Nicola Bartolotta (fighju di u ziu Cicciu accattatu)

5) GiovamBattista Lopreiato (u Bida o Titta du Barru)

6) Antonio Mandarano (fighju i patri Saveriu)

Grazie a Mimma Lopreiato, Tina Soranna, Giovanbattista Lopreiato (Titta u Bida)