LOCUZIONI

a ntrasatta

a rutti i cju

a sbafu

a scapiji

a scordata

attu-picciriju

attu-randi

carru chi cuscinetti

catini du coju

erba i ventu

gatti-fora

gnimmi gnammi

 

 

 

jancu d'ovu

jocu a munti

maramia-mara

m'arrizza 'u pilu

menza-manicula

minna i vacca

mprischi-mpraschi

musci-musci

naca-naca

ndi ndi jamu

nuci du coju

nucija americana

 

 

occhj 'i gatta

ji ad'ottu

panza i cangghja

passi-fora

pedi i puju

pditi i lupu

pisci-allgghju

pistu d'acqua

piu-piu-piu

scorza i cju

nghji-nghji

va trova

vrcculu-hjurutu