TURI NPINGI

 

Tutti i cotrari u nburravanu Turi Npingi,

quandu iju vidia cotrari nci facia gringi.

Ogni matina avia sei vacchi mu li mungi;

u frati arrobbava nuci e dormia mu fingi.

 

No ti potivi fidari, jera nu spacca e jungi,

na vota dissi a verità e si misi u ciangi.

Pe cavaji ebbi pemmu accatta dui cingi,

sciancau nu condali e no sapia mu jungi.

 

Sa vitti brutta cu na mangiata i fungi.

Non esti bonu a Marzu mu si cogghji fungi,

ca jesti megghjiu mammata mu ti ciangi

ca chiju bruttu suli i Marzu mu ti tingi.

 

U patri jiu a fera pe na vacca a Panilingi

e portau nu saccu chjnu di npingi npingi.

Avenu nu sapuri megghju assai d’arangi,

Turi mentia i scorzi nte panni mu li tingi.

 

Chjantau tanti simenti mu crisci npingi;

doppu n’annu i simenti no ficiaru npingi.

Mammasa dissi: “T’abbaca u curi sti npingi!

Sti simenti fannu u fruttu sulu a Panilingi”.

 

14 Febbraio 2019 - 11.00am - 12.15pm