PREVITI  ‘NNAMURATI

di Pino Lo Preiato

 

Si parra ca oji nc’è previti chi sugnu scustumati,

e tempi mei, nto ’40, nc’eranu puru sti cornuti,

puru tandu ammucciuni avenu i mantenuti,

jeu sapia cincu fimmani chi jeranu mbiscati.

 

I previti no nci facenu mancari mai nenti,

certi i sti fimmani avenu figghji cu sti “santi”.

Su fatti veri ma parenu comu certi cunti

e nto paisi si sapia di previti e d’amanti.

 

Sti pputtani caminavanu cu l’occhi nterra,

cercavanu nommu cumincianu na guerra.

Si jenu a chjazza pe acqua cu na cortara,

discurrenu puliti, parenu hjuri di rosara.

 

Trovai nu previti d’arredi a na giuvanotta,

ca vesta finu a subba o cojaru nchianata,

chi pedi nterra, subba u lettu abbasciata,

jenu avanti e arredi: si facenu na juntata.

 

Mi dissi m’aspettu dintra all’atra stanza

ca mparava a Valentina u lettu mu conza.

A figghjiola si calau a vesta e fujiu ca panza,

iju si nchjanau i cazi e finiu u s’acconza.

 

N’atra vota chi si nchianava i cazi u piscai;

iju mi dissi ca s’avenu sciancatu assai

e Mariagrazia cu dui punti nci l’avia cusutu;

a figghjola diventau russa comu n’ovu cuvatusu.

 

Ca stessa figghjola n’atra vota fu scuvatu,

paria ca subba u divanu vinni u terramotu.

No’ mbicinai, mi misi u guardu ammagatu

e penzai nommu nci disturbu chiju rihjatu.

 

Di doppu ‘npoi no jivi cchjiù o previti a visitari,

e u nci rispundu a Missa mi mandau a chjamari;

poi quetu quetu parrau di chiju meu vidiri:

U sacciu, su previti, ma no su petra di parreri”.

 

Venerdi 3 Gennaio 2014   2:30-4:15pm