DIALETTU STEFANACOTU

di Pino Lo Prejato

 

M’arrivau na beja littareja i l’Argentina,

d’una chi dassau Stefanacuni di tant’anni,

e u dialettu nostru du tempu su scordau

e ca mi scrissi in argentinu si scusau.

 

Mi dissi: “Chiju chi scriviti vui e rimpriscanti,

comu nu vuccuni d’acqua frisca di sorgenti.

No capisciu comu vui ancora v’arricordati

c’avi settantadui anni chi nta Merica stati.

 

Sti palori vostri o paisi sugnu pocu parrati,

i giuvanotti d’oji non sannu chi diri voliti.

No pigghjatilu a mali chiju chi vi staju dicendu,

anzi su cuntenta ca u dialettu stati ricordandu.

 

Tempu passandu sta beja lingua stefanacota

diventa comu tant’atri cosi, storia du passatu,

e chiju chi sacrificati vui oji jesti tuttu perdutu

no ca non è apprezzatu ma pecchì no è capisciutu.”

 

Ringraziu sta gran Signura pe tutti chisti avanti,

non è giustu pe mmia m’accettu tutti quanti,

Battista di Franza avi a riciviri puru tanti comprimenti  

ca iju m’ispirau mu diventu du dialettu amanti.

 

24 Ottobre 2019                        5.15-6.10 AM

NB - Come avevo indicato in “Stefanacuni amuri meu” e adesso in “Dialettu Calabrisi” vorrei dare credito quando il credito è dovuto, precisamente a Battista di FRANZA STEFANACONI. È tutto suo il merito per aver fatto maturare in me il profondo amore per la terra dei miei natali e il suo vernacolo. È a lui che debbo un debito di gratitudine per avermi esposto su questo sito e la sua incessante passione ed impegno ammirevole su tutto ciò che è Stefanaconi. Grazie Battista, grazie di cuore.