OH STEFANACUNI, AMURI MEU

 

Oh Stefanacuni, Stefanacunejiu meu!

A diciasett’anni, cu na balici e mani

No scoli o misteri, mindi scappai di tia

Mi ndi jivi a Merica, terra di guai pe mia

Quantu sputazzi, nsurti e mali palori

Atru ca peni di lu linu mi ficiaru passari.

Tempu passandu m’imparai a lingua

E nci fici a varva a tutti sti malanova.

Passai quasi tri anni di sti lavuri amari

Ma poi mi scrissi a l’Universita’ di sira.

Doppu ott’anni duri e crudi, m’imparai

E accussi cuminciai a nchianari gradu

E’ beru fatigai sempi tostu ma onestu

E chistu m’ acquistau di tutti lu rispettu.

Stu figghiu toi luntanu, cu tantu amuri,

Jherizza e onuri, o paisejiu meu portau.

Nci vozi pocu tempu pemmu u sannu

Ca arrivau u tempu chi cumandava jeu.

Mo quasi cercanu perdunu ndinocchiuni

Pecchi’ mo jera jeu chi stringia cugghjiuni.

I primi anni mi toccau a fari u scupaturi

Ma doppu quaranta anni, mali e boni

A cinquaott’anni chi a Stanley fatigai

I salutai e comu Diretturi mi pinzionai.

Perdunami si poi, paisejiu meu, luntanu

O poveru Pinu Serra u cangiaru Mericanu.

Ca fu maltrattatu nta chista terra luntanu

Mi ricogghjivi a ttia ca mi mancavi tantu.

Madonna, quantu tempu fu luntanu i tia.

Stu nobili mpegnu di Battista tuttu cangiau.

Accussi’ luntanu ndi portau vicinu a ttia

Pregu stu randi cambiamentu dura eternu

Grazii FRANZA ca ndi fai vidiri u paisi moviri

Comu quandu jera nu cotrarejiu a lu paisi.

Mo sugnu Stefanacotu, cchiu’ assai di prima

E notti e jornu, ammiru a Stefanacuni mia

Fina chi u Signuri a mmia mi duna jhatu

Mi ricordu sempi mu ringraziu a Merica

Pe chista vita commida chi m’avi ragalau

Arrivai nu nenti e a Merica mi fici randi

 

P/S - La Storisia originale, di sei strofe, fu scritta su due fazzoletti di carta durante una prima colazione nel Starbucks Coffee Shop il 14 Marzo 2012 tra le ore 8:45 – 10.15am

Finalizzata 1 Luglio 2014.